Ценоразпис на услугите, предлагани от нас

Услуги Чена
Устни преводи в община, болница и други учреждения 100$
Съдействие за адресна регистрация или промяна на адрес 100$
Съдействие за откриване на банкова сметка 100$
Искане за жилищно субсидиране (Huurtoeslag) 100$
Искане за субсидиране на здравни осигуровки (Zorgtoeslag) 100$
Искане за детски помощи 100$
Искане за парко място (Parkeervergunning) 100$
Годишна данъчна декларация (Inkomsten Belasting) и други въпроси и проблеми 100$
Съдействие за сключване на автомобилни застраховки 100$
Съдействие за сключване на Договор с Доставчици и други 100$