Услуги Чена
Устни преводи в община, болница и други учреждения -
Съдействие за адресна регистрация или промяна на адрес -
Съдействие за откриване на банкова сметка -
Искане за жилищно субсидиране (Huurtoeslag) -
Искане за субсидиране на здравни осигуровки (Zorgtoeslag) -
Искане за детски помощи -
Искане за парко място (Parkeervergunning) -
Годишна данъчна декларация (Inkomsten Belasting) и други въпроси и проблеми -
Съдействие за сключване на автомобилни застраховки -
Съдействие за сключване на Договор с Доставчици и други -